Projekt Stone and wood

Jedan od glavnih ciljeva projekta je prilagodba strukovnog obrazovanja kojeg je potrebno učiniti privlačnim srednjoškolcima koji se susreću s teškim donošenjem odluka o njihovom daljnjem obrazovanju, ali su i skloni ranom napuštanju škole.
Potrebno je prilagoditi se svijetu rada što bolje sa posebnim naglaskom na zadržavanje kvalificiranih mladih stručnjaka u državi što je u postao sve veći problem u Hrvatskoj.

Kao dio projekta planirana su 4 transnacionalna sastanka.  Svaki put prije kampa sa učenicima pripremit će se pedagoški aspekti rada:

  • istražiti drvnu industriju i industriju kamena
  • posjet muzejima
  • posjet projektnim partnerima, školama i mjestima gdje će se provoditi obuke
  • izrada programa za kamp, aktivnosti u prirodi, specifičnost područja i sl.
  • identifikacija vještina za realizaciju /usporedbu različitih metoda pedagoškog rada
  • izraditi program obrazovne i kulturalne pripreme stažiranja
Scroll to Top