Zaštita osobnih podataka i pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama propisuje se način i postupak prava na pristup informacijama. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Zahtjev podnosi:

  • Pisanim putem na adresu: Klesarska škola, Novo riva 4, 21412 Pučišća
  • Telefonom na sljedeći broj: 021/633-114
  • Usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana u smjeni kad je nastava.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama. Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi. Sukladno članku 19. Zakona  o pravu na pristup informacijama, Škola ima pravo  na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi  s pružanjem i dostavom tražene informacije. Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Škola će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Rokovi za ostvarivanje prava na pristup informaciji mogu se produžiti za 15 dana, računajući od dana kad je tijelo javne vlasti trebalo odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji.

Službenica za informiranje: Mirta Jelavić Bebić, tajnica

Kontakt službenice za informiranje: mirta.jelavic-bebic@skole.hr

Zaštita osobnih podataka

Scroll to Top