o školi

Početkom 1909. utemeljuje se “Škola za usavršavanje u klesarstvu” pod ravnateljstvom Emila Rumla, klesara iz Češke.

Nakon Drugoga svjetskog rata kamenarstvo na Braču oživljava i postaje najjačom gospodarskom granom na otoku.

Pučišća su odabrana zbog tradicije kamenarstva i činjenice da se u neposrednoj blizini škole nalazila najveća i najrazvijenija kamenarska industrija u zemlji.

Za namjenu rješenja prostornih uvjeta otkupljena je kuća Kraljević u Pučišćima.

Nakon prva dva razreda učenici su se odlučivali za promjenu škole ili za nastavak školovanja u Klesarskoj školi u kojoj su im ponuđena dva programa...

Upisom u sudski registar 18. sudenoga 1991. godine škola u Pučišćima ponovno je postala samostalna školska institucija s imenom “Klesarska škola”.

2003. godine Klesarska škola je od strane Ureda za prosvjetu, kulturu, šport, informiranje i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije predložena za “najškolu” u Republici Hrvatskoj.

Scroll to Top