Projekt WinSTONE

Prepreke među kolegama: Tradicionalno društvo ih uglavnom ne vidi dobro u muškom sektoru.

Unutarnje barijere: Smatra se da poslovi u sektoru kamena zahtijevaju veliku snagu i da ga žene ne mogu obavljati, ali to je netočno, jer je trenutno to sektor koji koristi strojeve.

Prepreke na tržištu rada: Žene misle da nemaju mogućnost rada u ovom sektoru, jer nemaju pozitivan stav o svojim sposobnostima obavljanja zadataka ovog sektora ili zato što misle da nemaju jednake mogućnosti. Ali taj se način razmišljanja mora promijeniti.

WinSTONE projektom tvrdimo kako je moguća integracija žena u cjelokupni vrijednosni lanac kamenog sektora, odnosno pružanje prilika za zapošljavanje, zadržavanje i napredovanje žena u kamenoj industriji.

Ukratko, WinSTONE će ženama postati resurs za širenje svoje perspektive (osobne) kroz smislene strateške veze na bilo kojoj razini karijere, tako da mogu iskoristiti svoj puni potencijal i ubrzati ili poboljšati rast u karijeri.

Stoga će ciljevi projekta biti:

– Proširite postojeću obrazovnu ponudu.

– Povećati mogućnosti vršnjačkog umrežavanja koordinirajući mjesta povezivanja i učenja.

– Razviti sustav podrške i mentorstva s drugim ženama u industriji.

– Prepoznati žene koje tek kreću u kamenu industriju i žene koje se odlično snalaze u industriji.

– Stvoriti svijest o mogućnostima i karijerama na raspolaganju ženama koje razmatraju karijeru u kamenoj industriji.

Da bi se postigli ovi ciljevi, metodologija projekta će se fokusirati na glavne korisnike koji će izravno sudjelovati u aktivnostima (žene), kao i na dionike (centri za strukovno obrazovanje i poduzetnike), gdje će glavni proizvodi projekta biti:

O1. Izvještaj o analizi potreba o ravnopravnosti spolova u kamenom sektoru svake zemlje sudionice. 300 anketa o nezaposlenim ženama, uglavnom, izložene riziku isključenosti, kako mlade tako i starije od 45 godina.

O2. Uspostavljanje zajedničkih ishoda učenja usredotočeno na otvaranje vrata za žene u sektoru Kamena

O3. WinSTONE otvoren obrazovni resurs (OER).

O4. Izrada WinSTONE Massive Open Online Tečaja (MOOC).

O5. Provedba vertikalnog akcijskog plana u kamenom sektoru.

Projekt se provodi u partnerstvu sa: DEUTSCHER NATURWERKSTEIN-VERBAND E.V (DNV) Njemačka, ASOCIACION EMPRESARIAL DE INVESTIGACION CENTRO TECNOLOGICODEL MARMOL Y LA PIEDRA (CTM) Španjolska, NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS – NTUA Grčka, INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT (IED) Grčka, KLESARSKA ŠKOLA Hrvatska.

Scroll to Top