Projekt Safequ

Ovakvo stanje je posebno zabrinjavajuće u industriji kamena te posebno u sektoru eksploatacije kamena.

Projekt „SAFEQU“ razvija alate za poboljšanje zdravlja i sigurnosti u kamenolomima.

Ovaj je projekt financiran sa strane Europske komisije.

Ciljevi projekta

Glavni je cilj ovog projekta unaprijediti uporabu mjera zaštite na radu u kamenolomima prirodnog kamena putem osmišljavanja inovativnog radnog materijala uz uporabu 3D animacija.

Specifični ciljevi:

  • Istražiti najveće opasnosti koje se mogu pojaviti za vrijeme eksploatacije kamena u zemljama koje su uključene u projekt
  • Odrediti ključne situacije koje bi se obradile na multimedijskim materijalima
  • Proizvesti didaktičke alate na osnovi ICT te omogućiti povećanje svjesnosti na području zaštite od rizičnih situacija baziranih na pristupu orijentiranom na praksi.

Proizvodi

Glavni rezultati projekta su sljedeći:
 • Usporedba europskih i nacionalnih zakona koji se odnose na rad na siguran način u kamenolomima prirodnog kamena.
 • Izvješće u svezi sa sektorom eksploatacije kamena :
 • Situacije s najvećim rizikom za pojavu nezgode, ozljede ili profesionalne bolesti
 • Trenutna situacija u tvrtkama u svezi s korištenjem osobne i zajedničke opreme za zaštitu na radu
 • Multimedijski didaktički alati za vježbanje te za povećavanje svjesnosti radnika o važnosti zaštite na radu. Ovaj alat će uključivati 10 3D skečeva u trajanju od devedeset sekundi.
 • Web stranica projekta u koju će se neprekidno dograđivati novim rezultatima projekta.

Konzorcij i njegov utjecaj

Projekt je koordiniran od strane Finnish Natural Stone Association, organizacije koja predstavlja interese sektora prirodnog kamena u Finskoj.
Ista udruga je član EUROROC-a, Europske udruge kamenarskih industrija, koja osigurava široku diseminaciju rezultata projekta na europskom nivou te njihov utjecaj na mala i srednja poduzeća.

Tehnološki centar za mramor iz Španjolske ima veliko iskustvo na polju inovacija u projektima zaštite na radu u industriji.

Sudjelovanje Saimaa sveučilišta iz Finske, Klesarske škole iz Hrvatske i FWG strukovne škole iz Freiburga u Njemačkoj omogućava utjecaj rezultata projekta na učenike koji će biti budući radnici u kamenolomima, a isto tako omogućava sudjelovanje lokalnih tvrtki za eksploataciju kamena.

Više o projektu možete pronaći na službenoj web stranici https://www.safequ.eu/

Sastanak u Pučišćima

Sastanak u Freiburgu

Scroll to Top