Projekt kamen

Projekt je nastao kao odgovor na brojne probleme u sektoru obrade i eksploatacije kamena kao što su:

  1. Nedostatna institucionalna suradnja za dugoročno održivo planiranje i provedbu razvojnih projekata pograničnih područja
  2. Nepostojanje sustavno osmišljene baze podataka kao osnove za planiranje budućih aktivnosti u razvoju sektora kamenoklesarstva
  3. Nedostatak međusobne suradnje malih i srednjih poduzeća u sektoru eksploatacije i obrade kamena u smislu razvoja izvoznih usluga i zajedničkog nastupa na tržištu
  4. Sve veći uvoz obrađenih kamenih proizvoda s jedne strane te sve veći izvoz primarnih neobrađenih sirovina s druge strane
  5. manjak legalnih polja kamenoloma za eksploataciju kamena
  6. nedostatne usluge javnog sektora u smislu pristupa financiranju, potpore tehnološkim inovacijama i poticanju umrežavanja i suradnje MSP-a
  7. problem dostupnosti kvalificirane radne snage u sektoru kamenoklesarstva
  8. nepostojanje obrazovnog sustava u BIH koji bi mogao zadovoljiti potrebe sektora obrade i eksploatacije kamena.

Više o projektu: http://www.eu-kamen.com/

Scroll to Top