knjižnica

Knjižnica Klesarske škole nalazi se u sklopu učionice za Hrvatski jezik i broji oko 500 jedinica, od kojih knjižnu građu: knjige, brošure, časopise, novine i muzikalije te neknjižnu građu: zvučnu građu, videograđu, elektroničku građu, grafičku građu, sitni tisak i igračke.

Najveći broj jedinica obuhvaća lektirne naslove, ali i brojeve časopisa Klesarstvo i graditeljstvo koji je pod uredništvom Klesarske škole i izlazi dva puta godišnje. Školska knjižnica obuhvaća sve usluge koje se mogu pružiti korisnicima radi zadovoljenja njihovih obrazovnih, informacijskih i kulturnih potreba, potreba za razonodom te potreba povezanih s provođenjem slobodnog vremena. One obuhvaćaju:

  • informacijsko-referalne usluge (informacije o knjižničnoj građi, pomoć pri odabiru knjižnične građe, izradbu tematskih popisa izvora, različite vrste informacija na osnovi raspoloživih izvora, upute na ostale izvore informacija, dokumente ili ustanove)
  • posudbu knjižnične građe
  • omogućavanje korištenja računalnom opremom (dva računala)
  • pristup internetu
  • međuknjižničnu posudbu (posudba knjižnične građe iz narodne knjižnice “Hrvatski skup”, najčešće u slučaju kad školska knjižnica nema dovoljan broj lektirnih naslova).

Članovi su knjižnice svi učenici i djelatnici škole pa tako danas školska knjižnica broji 84 člana.

Zakasnina se ne plaća, ali učenici poštuju rok od najviše 21 dan (prema uputama Knjižnica grada Zagreba) za zadržavanje knjige.

Posudbom, unosom, otpisom i svim ostalim aktivnostima knjižnice upravlja se u programu Metelwin.

Osim časopisa Klesarstvo i graditeljstvo, knjižnica posjeduje i velik broj drugih časopisa usko ili široko vezanih uz klesarsku struku, ali i druge časopise prilagođene srednjoškolskoj ustanovi poput popularnih časopisa Meridijani, Školske novine, Drvo znanja, Bug, Jezik i drugi.

Ponedjeljak 8:50 - 12:20
Utorak KNJIŽNICA NE RADI
Srijeda 10:25 - 12:20
Četvrtak 8:50 - 12:20
Petak 8:00 - 12:20

ČASOPIS KLESARSTVO I GRADITELJSTVO

U krugu nastavnika i suradnika Klesarske škole Pučišća 1989. godine rodila se ideja o pokretanju Simpozija o kamenu koji bi, zajedno s pripadajućim časopisom, bio mjesto razmjene znanstvenih spoznaja koja zalaze u područje arheologije, povijesti umjetnosti i graditeljstva, povijesti tehničkih znanosti, očuvanja i zaštite kulturne baštine i kulturnog identiteta sredine, arhitekture i urbanizma, tehnologije branja, obrade, ugradbe i zaštite kamena, petrologije, geologije, rudarstva, područja umjetnosti i klesarstva, kiparstva i dizajna u kamenu.

Tako je prvi broj časopisa “Klesarstvo i graditeljstvo” ugledao svjetlo dana 1990. godine i od tada “uredno” izlazi u dvobroju dva puta godišnje, u svibnju i u prosincu.

Neprestanim poboljšanjem kvalitete i opsega sadržaja i sve većim brojem novih i vrijednih suradnika, postao je ne samo cijenjen u našem stručnom i kulturnom životu, već i bitan faktor za razvoj društvene, znanstvene i privredne sfere koja se vezuje uz proizvodnju, obradu i primjenu kamena, ujedno i jedini znanstveni časopis za ovu granu znanosti.

Iznimno smo ponosni na časopis u kojem svoje radove objavljuju izvrsni predavači, prestižni znanstvenici, akademici i svi stručnjaci iz spomenutih područja, a čiji je izdavač upravo naša škola.

Na “Hrčku”, portalu znanstvenih časopisa Hrvatske, nalazi se digitalna arhiva časopisa s brojevima od 2009. do 2015. godine.
Svakako “prolistajte”! https://hrcak.srce.hr/klesarstvo-i-graditeljstvo

Scroll to Top