Godišnji plan i program rada Klesarske škole 2020./2021.