Projekt EuroAPP

Pokrenut u rujnu 2016. godine ovaj projekt ima za cilj razvijanje dugoročne mobilnosti učenika i pripravnika (diplomiranih unutar perioda od 12 mjeseci) na slijedeći  način:

 • implementiranje tečajeva koji uključuju mobilnost od  6-12 uzastopnih mjeseci-mobilnost sustavno organizirana kombinirajući rad i plan vježbi u zemlji domaćinu.
 • identificiranje prepreka i traženje rješenja za otklanjanje ograničenja dugoročnoj mobilnosti ovih zajednica, da bi se izašlo izvan ovog eksperimentalnog okvira te da bi se ovakav tip rada učinio dugoročnim.

Europski strukovni centri (VTC) su partneri na projektima mobilnosti već nekoliko godina u okviru programa Leonardo, a od 2014.god., u programu Erasmus+.

Ozakonjenjem ovog pilot projekta “Europski okvir za mobilnost učenika” od strane Europskog parlamenta i uz potporu europskih institucija VCT su dobili priliku zajedničkog rada na obuci,  te pokrenuli važan posao na otklanjanju prepreka dugoročnoj mobilnosti  učenika (odgovornost poslodavca matične zemlje, status učenika tijekom mobilnosti, ozakonjenje i priznavanje ishoda učenja na povratku itd.) i na taj način “podigli ljestvicu”.

Sudjelovanjem 55 učenika i pripravnika, partneri su mogli usvojiti  i povećati iskustvom obogaćene povratne informacije, nedvojbeno učiti iz njih i bolje razumjeti operativnu stvarnost sa kojom su se suočili VTC uključeni u mobilnost učenika.

Glavni ciljevi

Glavni cilj ovog projekta je bio razviti dugotrajnu mobilnost učenika i pripravnika (diplomiranih unutar perioda od 12 mjeseci) u Europi: dopustiti jednak pristup učenika i studenata dugotrajnoj međunarodnoj mobilnosti i jednako priznavanje obuke učenika i sveučilišnog obrazovanja.

Posebno, ciljevi rada su bili:

 • Načini eksperimentalnog učenja tijekom kojih su učenici i pripravnici nastavili svoju obuku naizmjenično od 6 do 12 mjeseci u drugoj europskoj zemlji. Da bi se osigurala implementacija kvalitetnog rada, optimalno praćenje i njegovo trajanje razvili su se različiti alati na koji su imali za cilj:
 • osigurati okvir za mobilnost da bi se omogućili tečajevi obuke kada nacionalni okvir to ne dozvoljava
 • odrediti svaki tečaj obuke koja se implementira
 • identificirati teškoće sa kojima su se suočili i rješenja/prijedloge koji su provedeni u svakom koraku rada
 • evaluirati glavne koristi dobivene od ciljane grupe, a s druge strane, evaluirati glavne teškoće da bi se izdvojila najbolja praksa i moguća poboljšanja.
 • promovirati naukovanje uključivanjem mogućnosti za mlade ljude u obrazovanju i strukovnom naukovanju da bi nastavili svoje obrazovanje u drugoj europskoj zemlji poput prilika koje su dostupne studentima višeg stupnja obrazovanja
 • razviti osjećaj pripadnosti  različitim sudionicima EU (učenika, tvrtki, profesionalnih organizacija i društvenih partnera, osoblja centara obuke) i njihovim profesionalnim i osobnim umrežavanjima.
 • tražiti potrebna sredstva za veliki razvoj dugotrajne mobilnosti učenika putem regionalnih, nacionalnih i europskih organizacija
 • formulirati prijedloge Europskoj komisiji i Europskom parlamentu kao i državama članicama kojima članovi konzorcija pripadaju
 • razviti naukovanje učenika utemeljeno na povratnim informacijama iz centara naukovanja  i tvrtki koje su ugostili mladog čovjeka kao dio projekta
 • otkloniti teškoće za dugotrajnu mobilnost učenika u Europi počevši od rješenja koja su testirana u pilot projektu uzimajući u obzir prijedloge konzorcija.
 • doprinijeti izgradnji europskog okvira za naukovanje identificirajući najbolju praksu koju su imali sudionici na terenu.

Na europskoj razini Europska komisija je htjela postaviti dugotrajnu mobilnost učenika kao jedan od svojih prioriteta ističući ErasmusPro rad u Erasmus+2018 poziv za prijedloge. Nastoji se osigurati iznos od 400 miliona eura za mobilnost 50.000 učenika u trajanju od 3 do 12 mjeseci do 2020. god.

Scroll to Top