XXIV Simpozij kamenara – 18. do 20. svibnja 2023.

Klasa: 611-09/22-01/3

Urbroj: 2181-358-22-1

 

Pučišća, 22. prosinca 2022.

 

Poštovani,

obavještavamo Vas da se XXIV Simpozij kamenara s tematikom branja, obrade, ugradbe i restauracije kamena pod radnim nazivom NOVI ŽIVOT KAMENA, planira se održati u terminu

od 18. do 20. svibnja 2023.

Simpozij, koji ste svi Vi godinama stvarali i sačinjavali, uvijek je bio važan događaj za cijeli kamenarski sektor kako R. Hrvatske tako i regije. Želja nam je da tako bude i dalje.

Koncept ovoga Simpozija djelomično bi se razlikovao od onoga iz 2019. te bi jednim dijelom bio odrađen kao suradničko događanje.

Naime, nakon višegodišnje pauze, osim predavanja koja će nam približiti aktualnosti u sektoru kamenarstva i vezanim granama gospodarstva i obrazovanja, potrebno je komunikaciju usmjeriti i u smjeru od sudionika prema organizatorima i predavačima.

Cilj je bolje povezivanje i suradnja unutar sektora te bolja prezentacije sektora prema vani.

Temeljem dobivenih inputa u rujnu 2023. organizirao bi se sastanak voditelja pojedinih sekcija kako bi se artikulirali zaključci te se u pisanoj formi adresirali na relevantna ministarstva, institucije i udruženja.

Neka od osnovnih pitanja pitanja ovogodišnjeg Simpozija jesu

KAKO PROŠIRITI TRŽIŠTE KAMENA?

KOJE FAZE INDUSTRIJE KAMENA JE POTREBNO POTAKNUTI? . . . VAĐENJE KAMENA?. . . OBRADA KAMENA?. . . PROJEKTIRANJE I PLANIRANJE?. . .  ZAKONSKI PROPISI? . . .

EDUKACIJA STRUČNIH KADROVA? . . . ???

Pojedinačne radne skupine, na čelu s moderatorom i voditeljima skupina, pokrit će cijeli spektar navedenih tema. Rad u manjim skupinama omogućit će dinamiziranje rada.

Izrada programa je u tijeku te bih Vas zamolila ako imate temu za koju smatrate da bi je bilo vrijedno obraditi i prokomentirati pošaljite je na e-mail adresu škole sa kratkim obrazloženjem njezine važnosti.

klesarskaskola1@gmail.com

Uvažit ćemo sve teme koje predložite, a za sada su okvirne teme kako slijedi:

OKVIRNE TEME
1.                    Napredak dogradnje Klesarske škole i novi strukovni kurikul „Specijalizacije obrade i ugradnje kamena“ – viša škola, 5. stupanj
2. Zakonska regulativa – rudarstvo, obrazovanje, gradnja i prostorno planiranje
3. Informacijski sustavi u sektoru i mogućnost promidžbe na globalnoj razini
4. EU projekti i EU fondovi – predstavljanje projekata u tijeku i mogućnosti financiranja
5. Građenje i restauracija
6. Moderne tehnologije vađenja i obrade kamena
7. Solarni paneli u kamenolomima; Alternativna goriva u industriji kamena
8. Osnivanje Strukovne grupe za arhitektonsko-građevni kamen ŽK Split
9. Predstavljanje tvrtki i djelatnosti
10. Okrugli stolovi s aktualnim temama

Cilj: PREDLOŽITI ZAKONSKE I DRUGE MEHANIZME KOJI ĆE UNAPRIJEDITI DJELATNOSTI I AKTIVNOSTI U SEKTORU KAMENA TE POTAKNUTI RAZVOJ KADROVSKE I DRUGE INFRASTRUKTURE TRŽIŠTA KAMENA.

U sklopu Simpozija u časopisu „KLESARSTVO I GRADITELJSTVO“ bit će objavljena najava svi predavanja za  ZBORNIK RADOVA u okviru istog časopisa koji će biti objavljen na jesen. Svi sudionici osim majskog broja dobiti će na svoju adresu i primjerak zbornika radova.

Tijekom siječnja 2023. bit će raspisan natječaj za dodjelu nagrade „Tripun Bokanić“  za iznimna dostignuća u kamenu i to u kategorijama:

  1. Najuspješnije arhitektonsko ostvarenje
  2. Najuspješniji restauratorski zahvat
  3. Najbolji učenik Klesarske škole
  4. Najuspješnije oblikovanje suvenira, uporabnog predmeta ili pojedinačnog arhitektonskog ili dekorativnog predmeta
  5. Najuspješniji edukacijski, kustoski, publicistički, kritički, znanstveno-istraživački i teorijski rad
  6. Nagrada za izniman doprinos u klesarstvu

Nagrade će biti uručene 19.5. na svečanoj dodjeli, a komisija zasjeda u istom sastavu: Dinko Kovačić, Nenad Fabijanić, Nikola Bašić i Zdravko Matijašić.

Popodnevni termini u petak 19. svibnja bit će rezervirani i za predstavljanje tvrtki pa se eventualno zainteresirani mole da se na vrijeme jave organizatoru.

Subota je već tradicionalno rezervirana za obilazak škole i  kamenoloma,u jutarnjim satima, od 8:30 do 9:30, a nakon toga za tradicionalni zajednički ručak.

Obrazac prijave objavit ćemo početkom travnja kao i program simpozija.

Molim Vas da se tim putem prijavite radi lakše i efikasnije organizacije događanja i planiranja troškova.

 

Sa radošću Vas očekujemo na druženju u svibnju

 

Sa štovanjem

 

ZA ORGANIZATORA

mr.sc. Tamara Plastić, ravnateljica Klesarske škole

Scroll to Top