UPISI U SREDNJU ŠKOLU 2023/2024

U I. razred srednje škole učenici se upisuju u skladu s ovom Odlukom i Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_55_948.html

https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Redoviti_kandidati_i_kandidati_izvan_redovitog_sustava_obrazovanja_RH_Kalendar.pdf

Scroll to Top