UGOVOR S UČENIČKIM DOMOM 2023/2024

Svi učenici koji će boraviti u Domu Klesarske škole, moraju donijeti potpisana dva Ugovora o međusobnim pravima i obvezama roditelja-skrbnika, učenika učeničkog doma za 2023/2024.

U prilogu, dokumentima je scan Ugovora. Ugovor se može preuzeti i po dolasku u Dom u rujnu 2023., kod voditelja doma Daria Orlandinia.

Scroll to Top