Prvi međunarodni seminar „Inclusive stone“ i sastanak partnera

17. svibnja 2023. godine u Hotelu Park u Splitu održan je prvi Međunarodni seminar „Inclusive stone“. Projekt, aktivnosti i ciljeve projekta predstavili su partneri Reiner Krug (DNV) i David Caparros Perez (CTM). Nakon čega su prisutne pozdravila ravnateljica Tamara Plastić i moderatorica Karmela Šegvić.

U prvom dijelu Seminara govornice su bile Aleksandra Hajdić, viša stručna savjetnica za zapošljavanje osoba s invaliditetom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Hajdić je predstavila aktivnosti i pružanje usluga osobama s invaliditetom unutar HZZ-a, statističke podatke zaposlenih osoba s invaliditetom, usluge i modele zapošljavanja koje nudi HZZ, prilagodba radnih procesa osobama s invaliditetom i dr.

Ružica Kiković, rukovoditeljica stručne službe za profesionalnu rehabilitaciju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Split predstavila je ulogu Centra za profesionalnu rehabilitaciju u odnosu na zapošljavanje osoba s invaliditetom i njihovo zadržavanje u svijetu rada, a što uključuje sve usluge koje nudi Centar, stručne timove koje ima, pomoć kod prilagodbe radnih mjesta, spajanja potreba poslodavca i zaposlenika i dr.

Maja Karaman Grbavac, diplomirana pravnica, predstavnica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Područnog ureda Split, pridružila se seminaru putem video konferencije. Predstavila je normativni okvir ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, pritužbi zbog kršenja obveza poslodavaca i posljedicama za neispunjenje takve obveze te o načelima razumne prilagodbe radnog mjesta i radnog okruženja. Područni ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u Splitu nadležan je za područje Splitsko-dalmatinske, Zadarske, Šibensko-kninske i Dubrovačko-neretvanske županije. Zadaća ove pravobraniteljske institucije je da prati, štiti i promiče prava i interese osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u svim područjima života i rada; bilo kroz neposredan rad sa strankama kroz informiranje i savjetovanje o pravima po osnovi invaliditeta, postupanje po pritužbama na diskriminaciju  temeljem invaliditeta, te kroz suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i svim dionicima uključenim u područje zašite prava i položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju.

U drugom dijelu Seminara, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“, Snježana Čotić, predstavila je rad Centra. Centar je pokrenuo volonterski program  s nazivom „Voleći tebe, izgrađujem sebe“, na putu su ka otvaranju prve suvenirnice u Splitu koja ima za cilj zapošljavanje osoba s invaliditetom i intelektualnim teškoćama, vode tri velika europska projekta kojima je cilj organizirano stanovanja, rana intervencija, psihosocijalna podrška i usluge savjetovanja i pomaganja. Ravnateljica je predstavila i poslodavce koji su dali priliku štićenicima Centra za zapošljavanje i čija poslovna suradnja je izvanredna.

Posljedni govornik na Seminaru bio je predsjednik udruge „Liberato“, Stipo Margić. Stipo je student 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija računarstva na Sveučilišnom odjelu za stručne studije te osnivač i predsjednik udruge Liberato. Udruga se bavi razvijanjem projekata kojima će se, dugoročno gledano, olakšati život mladima, studentima, osoba s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću. Tim udruge osvojio je niz nagrada od kojih je posljednja bila nagrada za DisCloud i to na 20. međunarodnoj izložbi inovacija. Udruga je ostvarila niz obrazovnih, sektorskih i međusektorskih suradnji.

Nakon odličnog seminara, mnoštvo stručnih informacija i pitanja i odgovora, sudionici Seminara zajedno su se družili i umrežavali na ručku.

18. svibnja 2023. projektni partneri održali su cjelodnevni sastanak u Pučišćima na kojem su dogovoreni daljnji koraci projekta i održana diseminacija dosadašnjih aktivnosti projekta. Dogovoren je idući Međunarodni seminar koji će se održati u Njemačkoj, za pisanje kurikuluma dogovorena su radna mjesta koja se u sektoru kamenarstva mogu adaptirati, koja je potrebno analizirati i vidjeti koja prilagodba se može napraviti, dovršiti istraživanje tržišta koje je u tijeku, dogovoren je i izgled edukativne VR igre koju će osobe s invaliditetom koristiti u svrhu učenja rada u sektoru kamenarstva.

 

Scroll to Top