Projektni sastanak “INCLUSIVE STONE” u Španjolskoj

19. srpnja 2022. uspješno je završen drugi sastanak projekta Inclusive stone koji je održan u Španjolskoj, Murcia.

Cjelodnevnom sastanku prisustvovali su svi projektni partneri uz nas, a to su: iED iz Grčke, DNV iz Njemačke, FAMDIF-COCEMFE iz Španjolske, a kao naš domaćin bio je CTM (Centro Tecnológico del Mármol).

Na sastanku su dogovorene ključne aktivnosti projekta te kojim smjerom će projekt ići. Vrijeme trajanja projekta je dvije godine. Jedan od ključnih ciljeva projekta je uključivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada kroz sektor kamenarstva. Da bismo došli do tog ključnog cilja jedna od najvažnijih aktivnosti je istraživanje tržišta sektora kamenarstva ali i podizanje svijesti poslodavaca i stručnjaka o ovoj iznimno važnoj temi.

Planirane aktivnosti su i istraživanje metodologija rada te finalno pisanje priručnika za rad i razvijanje načina rada i učenja sa osobama sa invaliditetom koji će im pružiti više mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u sektoru kamenarstva. Da bismo došli do toga, potrebno je u rad uključiti ne samo poslodavce i burzu rada nego i škole, školske stručne službe ali i ustanove koje zapošljavaju veliki broj osoba sa invaliditetom, a kao primjere dobre prakse. Također je planiran i seminar u svibnju 2023. godine u Pučišćima, a na koji će biti pozvani stručnjaci te ćemo predstaviti dosadašnji rad i provedbu svih projektnih aktivnosti.

Scroll to Top