Međunarodni seminar, pilot edukacija i sastanak partnera u Wurzburgu

Karmela Šegvić, suradnica, i Maja Milković, psihologinja, sudjelovale su 17. siječnja 2024. godine na zadnjem projektnom sastanku projekta Inclusive stone u Wurzburgu (Njemačka).

Na sastanku su prisustvovali nositelji projekta DNV, te partneri CTM, iED , FAMDIF i Klesarska škola.

Na sastanku je predstavljena opća prezentacija o cjelokupnom projektu i svemu što se do sada unutar projekta provelo. FAMDIF, španjolska organizacija za rad i zaštitu osoba s invaliditetom predstavila je priručnik „Obrazovni pristup za ljude s različitim vještinama usmjeren na transverzalne kapacitete u sektoru kamena“. CTM je predstavio finalni proizvod VR edukativne igre koju ćemo koristiti u nastavi, ali i koju potencijalno mogu koristiti i druge strukovne škole. U želji da znanje i potrebe osoba s invaliditetom približimo učenicima, ali i pomognemo osoba s invaliditetom u razvoju što kvalitetnijeg obrazovanja, svakako je ovo jedan važan korak ka moderniziranijem obrazovanju. Svaka organizacija predstavila je dosadašnju diseminaciju projekta koji završava 31. siječnja 2024. Podijeljeni su i daljnji zadaci među kojima je potrebno i istraživanje zakonskih normi Republike Hrvatske, a na temu zapošljavanja i prilagodbe radnih mjesta za osobe s invaliditetom u sektoru kamenarstva.

Nakon sastanka sudjelovali smo na Seminaru u organizaciji nositelja projekta DNV-a  „Prilagođeni načini učenja za zapošljivost ljudi s različitim vještinama u sektoru kamena“.

Na seminaru su predstavljeni javnosti konačni rezultati projekta za obrazovanje, osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom, a koji su orijentirani na današnje digitalno radno okruženje kao i omogućavanje poboljšanog uključivanja učenika s invaliditetom u obrazovanje. Predstavljeni su i svi partneri projekta što naravno uključuje i Klesarsku školu, pa je tako i naš dugogodišnji rad oduševio sudionike Seminara.

Na seminaru je svoj rad predstavila Državna strukovna škola Eichstätt koja ima poseban odjel obrazovanja za rad sa prirodnim kamenom. Škola razvija i posebna razredna odjeljenja za učenike s invaliditetom te svakog učenika kroz obrazovanje ali i zapošljavanje prate i pomažu stručnjaci. Iako drugačijim kurikulumom i načinom rada nego što je to u našoj školi, obrazuju klesare, a u svoj rad uključuju i tehniku strojne obrade.

Svoj rad predstavila je i organizacija IFD (Intergrationfachdienst), a koja zapošljava radnike s invaliditetom. Uz to pomaže nezaposlenim osobama s invaliditetom u zapošljavanju, bavi se profesionalnom rehabilitacijom, ali i pomaže učenicima u inkluziji te lakšem izlasku iz srednje škole na tržište rada. Štite prava osoba s invaliditetom na tržištu rada te se bore protiv diskriminacije na radnom mjestu.

18. siječnja 2024. prisustvovali smo na Pilot testiranju VR edukativne igre, a koje je obuhvatilo sudionike iz strukovnog obrazovanja, sveučilišta, organizacija civilnog društva i tehnoloških centara.

Vidno zadovoljni sudionici vjetar su nam u leđa za daljnji razvoj edukativnih modernih igara kao i priručnika koji pomažu obrazovnim institucijama u što boljoj prilagodbi i razumijevanju o potrebama osoba s invaliditetom. A navedeno je svakako potrebno i tržištu rada tj. poduzetnicima da bi što bolje prilagodili radna mjesta određenom invaliditetu te time osobe s invaliditetom uključili u tržište rada, a sukladno njihovim potrebama i mogućnostima.

Finalni proizvodi projekta (VR edukativna igra, priručnici, istraživanja i dr.) biti će dostupni na službenoj web stranici projekta te se nadamo što većoj primjeni u praksi.

Scroll to Top