IZBOR OBVEZNIH I FAKULTATIVNIH PREDMETA U ŠK.GOD. 2022./2023.

Dragi učenici,

koji će se u šk.god. 2022./2023. upisati u 2., 3. i 4. razred smjera klesarski tehničar trebaju se opredijeliti za odabir OBAVEZNIH IZBORNIH PREDMETA, odnosno prijaviti hoće li pohađati satove fakultativnih predmeta. Prijaviti ste dužni najkasnije do 15.7.2022.

ODABIR OBVEZNIH I FAKULTATIVNIH PREDMETA PO RAZREDIMA
2a 3a 4a

FAKULTATIVNI PREDMETI

https://forms.office.com/r/8tSpEpyttN

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

https://forms.office.com/r/1MGBp44uiZ

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI

https://forms.office.com/r/tKdNmWP7A3

   

FAKULTATIVNI PREDMETI

https://forms.office.com/r/mq8q9vNhGv

 Ugodni ljetni praznici!!!

 

 

 

 

Scroll to Top