DOPUNSKI RAD – 0D 26.6. DO 30.6 – RASPORED

PONEDJELJAK 2a 2b
8:00-10:25 Klesarske konstrukcije Petrografija
10:45-13:05 Nacrtna geometrija Klesarske konstrukcije
UTORAK    
8:00-10:25 Nacrtna geometrija Tehnologija obrade kamena
10:45-13:05   Tehnologija obrade kamena
SRIJEDA    
8:00-10:25 Klesarske konstrukcije Tehnologija obrade kamena
10:45-13:05 Nacrtna geometrija Klesarske konstrukcije
14:00-16:25   Petrografija
ČETVRTAK    
8:00-10:25 Klesarske konstrukcije  
10:45-11:30 Nacrtna geometrija Klesarske konstrukcije
11:35-13:05   Klesarske konstrukcije
PETAK    
8:00-8:45 Klesarske konstrukcije Tehnologija obrade kamena
8:50-9:35   Klesarske konstrukcije
9:40-10:25   Petrografija
10:45-13:05   Petrografija

Scroll to Top