PRIJEDLOG ZA IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR