Godišnji plan i program rada Klesarske škole 2022./2023.