Izvodi iz odluke o elementima i kriterijima za izbora kandidata
za upis u Klesarsku školu

A. Opće odredbe

Redovni učenici se upisuju u I. razred srednje škole nakon završene osmogodišnje osnovne škole, i to u dobi do 17. godina. Pravo upisa u srednju školu pod jednakim uvjetima, a u skladu sa svojim sposobnostima i interesima i u okviru planiranih kvota upisa imaju hrvatski državljani i Hrvati iz drugih država, i strani državljani uz plaćanje školarine.

 
B. Zajednička mjerila i postupci upisa

Za upis učenika u 1. razred redovitog obrazovanja u Klesarskoj školi prijavljeni kandidati vrednuju se i boduju:

 • uspjeh u prethodnom školovanju prema postignutim ocjenama u 7. i 8. razredu osnovne škole iz opceg uspjeha i nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim vrstama programa,
 • posebno važni predmeti, i to iz 5 predmeta za upis u četverogodišnju strukovnu školu (klesarski tehničar), i 3 predmeta za upis u trogodišnji obrtnicki smjer (Klesar),
 • svakom kandidatu za upis utvrduje se ukupan zbroj ocjena iz 7. i 8. razreda osnovne škole, i to iz općeg uspjeha i nastavnih predmeta utvrdenih u “Popisu predmeta i elemenata posebno važnih za upis i nastavak školovanja”, a to su:
 • Struka (područje rada) Programi—zanimanje predmeti
 • Graditeljstvo i Geodezija “Klesarski tehničar”, hrvatski jezik,strani jezik, matematika, fizika, tehnička kultura
 • Graditeljstvo “Klesar”, matematika, fizika, tehničko crtanje

 • Najniži broj bodova potrebnih za upis u pojedine programe obrazovanja u ljetnom roku je:
 • 40 bodova – Klesarski tehničar
 • 30 bodova - za upis na nepopunjena mjesta u jesenskom upisnom roku
 • Na natječaj za upis učenik prilaže:
 • prijavnicu za natječaj
 • rodni list
 • domovnicu
 • svjedodžbu 7. i 8. razreda osnovne škole, a za program Klesar prilaže se i:
 • potvrda o zdravstvenoj sposobnosti izdana od specijaliste medicine rada
 •  
  C. Upis u programe za odrasle osobe

  Polaznici programa za obrazovanje odraslih (za stjecanje školske ili strucne spreme, prekvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje) upisuju se sukladno clanku 11. i 12. Pravilnika o obrazovanju odraslih.
  Uvjeti upisa:
  Za upis za stjecanje školske ili stručne spreme ( prekvalifikacija) podnosi se:

 • zamolba Nastavničkom vijeću
 • svjedodžbe o završenim razredima srednje škole
 • Za sva pitanja ili nejasnoće možete nas kontaktirati putem online obrasca postavi pitanje.

  copyright© klesarska škola 2009