100 godina škole obilježavamo izdavanjem monografije

Ove godine obilježavamo 100 godina od početka djelovanja Klesarske škole u Pučišćima. Povodom ove važne obljetnice škola izdaje monografiju u kojoj je opisan stogodišnji rad škole. Predstavljanje monografije planirano je za 15. svibnja tijekom trajanja 18. Simpozija o branju, obradi, ugradbi i restauraciji kamena, u Pučišćima na Braču. Monografija će se tiskati u 450 primjeraka na hrvatskom jeziku te u 100 primjeraka na engleskom jeziku. U njoj je detaljno opisan razvoj škole kroz povijest, te uspjesi, ali i problemi s kojim se je škola susretala kroz svoj dugogodišnji rad.

Monografija se bavi poviješću škole i načinom rada kroz različite vremenske periode, ali i međunarodnom suradnjom sa školama sličnog područja djelovanja, te suradnjom s brojnim tvrtkama i institucijama koje su potpomogle razvoj škole kroz godine. Cijena monografije biti će 200 kuna.
 

više >>>
Posted on 11.05.2009.

Nove web stranice škole

Dobrodošli na naše nove web stranice. Stranice smo odlučili obnoviti kako bi sve informacije o školi učinili dostupnijima budućim i sadašnjim učenicima, ali i svima ostali zainteresiranima za rad škole. Novim dizajnom želimo staviti naglasak na umjetnički karakter naše škole koji počiva na dugogodišnjoj tradiciji ručne obrade kamena. Želja nam je privući nove generacije učenika koji će ovdje moći pokazati svoj talent i naučiti zanat. Kroz nove web stranice pokazujemo Vam radove sadašnjih i bivših učenika jer su učenici i njihov rad najveće bogatstvo ove škole.

Stoga vas pozivamo da pogledate našu fotogaleriju s mnogim fotografijama iz arhiva škole, ali i mnogima koje su djelo fotografa Stipe Suraća (za National Geographic Hrvatska), te se istima zahvaljujemo što su nam pomogli da na izniman način prenesemo ljepotu naše škole, rada u kamenu i samog mjesta Pučišća. Također vas pozivamo da pročitate tekstove o povijesti i međunarodnoj suradnji naše škole kako bi se bolje upoznali s razvojem i značajem Klesarske škole, jedine takve vrste u ovom dijelu Europe.
 

više >>>
Posted on 11.05.2009.
copyright© klesarska škola 2009