Časopis Klesarstvo i graditeljstvo

Časopis “Klesarstvo i graditeljstvo” u izdanju Klesarske škole iz Pučišća izlazi od 1. rujna 1990. godine i do sada je tiskano 38 brojeva časopisa (od toga 22 dvobroja). Ukupan rad na časopisu tj. svi članci i uredivanje časopisa od početka je volonterski tj. plaća se samo tiskanje tiskari “Franjo Kluz” d.d. iz Omiša. Istovremeno autori stručnih članaka redom su bili naši, a i strani najpoznatiji stručnjaci iz područja branja, obrade, ugradbe i zaštite kamena: akademici, profesori na fakultetima, stručnjaci građevinskih instituta, stručnjaci uposleni u Državnoj upravi za zaštitu spomenika kulture, stručnjaci iz proizvodnje itd. Časopis je zamišljen kao mjesto sučeljavanja i razmjene znanja koja zalaze u područje arheologije, povijesti umjetnosti i graditeljstva, povijesti tehničkih znanosti očuvanja i zaštite kulturne baštine i kulturnog identiteta sredine arhitekture i urbanizma, tehnologija branja, obrade, ugradbe i zaštite kamena, petrologije, geologije, rudarstva, područja umjetnosti i klesarstva, kiparstva i dizajna u kamenu. Možemo spomenuti i njegovu didaktičku vrijednost za najširi krug građana, ljubitelja kamena i klesarskog umjeća učenika, studenata akademije i postdiplomaca različitih usmjerenja. Časopis je pokrenut kao realizacija ideje izrečene tijekom proslave 80-te obljetnice osnutka Klesarske škole u Pučišćima. Opseg časopisa obuhvaća sva područja koja, s bilo koje strane, osvjetljavaju tematiku kamena.

Programska orijentacija po naslovima užih područja koja časopis obrađuje :

 • Klesarstvo i kiparstvo u povijesti umjetnosti i graditeljstvo
 • Povijesno istraživanje branja kamena i prerade
 • Razvoj i konstrukcija od kamena
 • Klesarski zanat, umjeće i umjetnost
 • Kiparstvo; klesarska obrada i oblikovanje kamena, tehnologija, alati
 • Primjena kamena u graditeljstvu, tradicionalne i suvremene tehnike ugradnje i oblikovanja
 • Kamen u suvremenim tehnologijama gradenja
 • Reference, dostignuća, praktična rješenja ugradnje i oblikovanja kod nas i u svijetu
 • Detalj u kamenu
 • Ponašanje kamena i mramora na objektima
 • Zaštita vrijednosti urbane, rualne i pejzažne graditeljske kulture sa stanovišta primjene kamena
 • Klesarski radovi na rekonstrukcijama i sanacijama objekata graditeljske baštine
 • Etnologija i kamen
 • Uzroci propadanja kamena, zaštita i prevencija
 • Branje i prerada kamena, strojevi, tehnologije, alati,organizacija rada
 • Ekonomska proizvodnja, prerade i primjene kamena
 • Geologija i petrografija; nalazišta autohtone vrsti kamena, svojstva i poznavanja vrsta kamena, fizika i kemija kamena, zaštita
 • Laboratorijska i terenska ispitivanja kamena
 • Uvjeti standardne kvalitete i zakonska regulativa
 • Trajnost i postojanost kamena
 • Primjena kemijskih proizvoda u klesarstvu
 • Šira podrucja primjene kamena
 • Školovanje kadrova i problematika školskih programa
 • Aktuelne reportaže
 • Sajmovi i izložbe u svijetu i kod nas
 • Stručna literatura o kamenu, knjige, časopisi
 • Kamenarski poslovni adresar
 • Novosti, obavijesti
 • Izlaženje časopisa predviđeno je kao kvartalno tj. 4. puta godišnje. Časopis se šalje pretplatnicima (oko 300 brojeva), graditeljskim školama i fakultetima, knjižnicama, Konzervatorskim zavodima, Upravi za zaštitu baštine i njihovim regionalnim uredima itd.

  copyright© klesarska škola 2009